Bestemmelser for Årskonkurrencen


Deltagere, fiskevande:

Foreningens medlemmer deltager med anmeldte fangster fra følgende vande:

Ferskvand: Foreningens vande samt alle vande på Als, Broager og Sundeved hvor fiskeriet er frit for alle og offentlig tilgængeligt.
Saltvand: Kysten fra den dansk-tyske grænse til og med Kolding Havn.

Herudover deltager fisk fanget på fællesture fra grænsen til og med Konge Å / Kolding Havn.


Konkurrencetid:

1. november - 31. oktober.

Dog kan ingen laksefisk indvejes i perioden 16. november til 15. januar.
Herudover skal lovens fredningstider samt eventuelle særfredninger i foreningens fiskevande respekteres.


Mindstemål:

Aborre
Bækørred
Gedde
Havørred / Laks
Regnbueørred
Torsk / Sej

25 cm
30 cm
60 cm
40 cm / 60 cm
40 cm
40 cm / 40 cmPræmiering:

Der uddeles diplom og præmier til både juniorer og seniorer for største fisk i hver af ovennævnte grupper.


Indvejning, anmeldelse m. m.:

Indvejning kan ske hos de af foreningen godkendte indvejningssteder.
Vejeren udfylder en indvejningsblanket, der underskrives af fangeren.
Anmeldelse sker ved aflevering af indvejningssedlen til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Torsk indvejes opskåret og med alle indvolde fjernet.
Fiskens vægt skal stå i et rimeligt forhold til længden, og ved vægtlighed vinder den korteste fisk.
Fisken skal være fanget på sportslig vis fra strand, bred, mole eller bro.
Fra Ketting Nor deltager desuden fisk fanget fra båd.
Evt. fisketegn skal forevises og fangssted skal oplyses ved indvejningen.