Sportsfiskerforeningen ALS

Den ældste organiserede sportsfiskerforening på Als og Sundeved - en åben forening, der gerne byder nye medlemmer velkomne, både juniorer og seniorer (og medlemmernes børn under 12 år fisker naturligvis gratis i alle foreningens fiskevande).

Klubhuset

Hjemmehørende og med eget klubhus i Sønderborg - direkte ved og med udsigt over vandet - mindre end et kast med fiskestangen fra muligheden for at fange både torsk og havørred.

Vi er normalt i klubhuset mindst 2 aftener om ugen. Juniorer om tirsdagen, seniorer om onsdagen.
Kig bare forbi, der er altid plads til en til!

Hvad vi laver er du selv med til at bestemme, men der er altid
- plads til hyggeligt samvær
- tid til afslapning eller fordybelse
- og mulighed for at dele dine erfaringer eller spørgsmål med andre ligesindede, hente ny inspiration, få hjælp og vejledning, binde en flue eller anden grejvedligeholdelse.

Klubhuset ligger på adressen: Verdens Ende 14 i Sønderborg (og adressen er slet ikke så slem, som navnet synes at antyde).

Vi har vores eget klubblad, hvor også du har muligheden for at blive hørt. Det udkommer 4 gange årligt her på hjemmesiden.

Vi er medlem af Danmars Sportsfiskerforbund, så du får også bladet "Sportsfiskeren" hjem i din egen postkasse 10 gange årligt.

På fællestur en dejlig forårsdag

Vi har et bredt udvalg af fællesture til ind- og udland, til ferskvand - sø eller å, til saltvand - kysten eller på havet.
Aktivitetskalenderen - som du har mulighed for at integrere med din egen elektroniske kalender - finder du her på forsiden af hjemmesiden, men vi sender også opdateringer og remindere ud pr mail til alle medlemmer, og bringer seneste nyt på vores facebookgruppe.

Sønderjysk Ørredfond

Det var os, der grundlagde Sønderjysk Ørredfond,

15.000 ørredyngel klar til udsætning.

og vi har vort eget vandplejeudvalg - en del af Vandplejen ANA - som varetager vandløbsvedligeholdelsen, opdræt af yngel til udsætninger og al udsætningsarbejdet i lokalområdet.

Vi er velsignede med noget af Danmarks bedste og mest varierede kystfiskeri, og Als og Sundeved er ikke større, end at du altid kan finde et sted, hvor vind og vejr passer.
Vi er medlem af Gelsåsammenslutningen af 1976 og Sønderåsammenslutningen, så vi kan fiske laks, havørred og bækørred i Gels Å, i Sønderå og Bjerndrup Å
Desuden her vi lejet Ketting Nor med et fantastisk aborrefiskeri.
Det kan du alt sammen læse mere om andetsteds her på hjemmesiden.

Nå ja - og så er det os, der har FISKEWEEKEND - hvert år i april.