Beregning af mindstevægt før ørred V(K=1), mindstevægt for laks V(K=0,9) og Fultons konditionsformel (K) for laksefisk.

Om Fultons formel

Fultons formel er en måde at udregne på, om laksefisk (alle ørredarter + laks) er "i god kondition".
Resultatet af udregningen kaldes K, og for ørreder siges fisken at være "i god kondition", hvis K er lig med 1 eller større. Mindstevægten for ørred benævnes derfor også V(K=1).
Laks har en slankere kropsbygning, så her er kravet for "i god kondition" kun, at K er lig med 0,9 eller større. Af samme grund benævnes mindstevægten for laks V(K=0,9).

At en laksefisk er "i god kondition" er et af de krav, som skal være opfyldt for at fisken kan blive godkendt til vore konkurrencer.
(Se hvordan du indvejer dine fisk her)

- - -

Beregning af mindstevægt for ørred V(K=1):

Indtast længde i cm her:

Beregning af mindstevægt for laks V(K=0,9):

Indtast længde i cm her:

Beregning af kondition:

Indtast længde i cm her:

og vægten i gram her:

 

Bemærk:

Hvis du indtaster en længde med decimaler, skal du bruge punktum som separator!
F.eks. skal 49½ cm indtastes som 49.5 (49,5 vil blive opfattet som 49).
Konditionen beregnes med en nøjagtighed på 2 decimaler, men eventuelle nuller efter kommaet vises ikke.

Du kan også downloade et skema her

Når vi indvejer, sker det i intervaller på 5 gram og halve centimeter. Der rundes altid ned.
Alle mindstevægte, der ikke ender på 0 eller 5 gram er derfor rundet op til nærmeste 0 eller 5 gram.
Fiskens kondition opgives med 2 decimaler, og der rundes altid ned.

- - -

For dem, der gerne vil selv:

Udregning af K:
            K = (<Vægt i gram> x 100) / (<Længde i cm> x <Længde i cm> x <Længde i cm>)

Udregning af mindstevægte:
            V(K=1) = (<Længde i cm> x <Længde i cm> x <Længde i cm>) / 100
            V(K=0,9) = (<Længde i cm> x <Længde i cm> x <Længde i cm> x 0,9) / 100

- - -

Et eksempel:
En havørred på 1,294 kg og en længde på 49,7 cm.
Ved indvejning nedrundes vægten fra 1,294 kg til 1290 gram og længden nedrundes til 49,5 cm
Fisken indvejes altså som 1290 gram, 49,5 cm

Udregning af mindstevægt:
V(K=1) = (<Længde i cm> x <Længde i cm> x <Længde i cm>) / 100 =
            49,5 x 49,5 x 49,5 / 100 =
            1212,8..... =
            1215 gram.

Udregning af kondition K:
Først udregnes brøkens tæller:
            <Vægt i gram> x 100 =
            1290 x 100 =
            129000
Så udregnes brøkens nævner:
            <Længde i cm> x <Længde i cm> x <Længde i cm> =
            49,5 x 49,5 x 49,5 =
            121287        (tallene efter kommaet i resultatet er ligegyldige)
Endelig divideres tæller med nævner:
            129000 / 121287 =
            1,063.... =
            1,06