Indvejning af fisk til konkurrencer

Indvejning kan ske hos de af foreningen godkendte indvejningssteder.
Vejeren udfylder en indvejningsblanket, der underskrives af fangeren.
Anmeldelse sker ved aflevering af indvejningssedlen til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

For laksefisk gælder, at fiskens vægt skal stå i et rimeligt forhold til længden. Skema over mindstevægte kan du se her.
Du kan også læse mere her.

Torsk indvejes opskåret og med alle indvolde fjernet.
Fisk skal være fanget på sportslig vis fra strand, bred, mole eller bro.
Fra Ketting Nor deltager desuden fisk fanget fra båd.
Evt. fisketegn skal forevises og fangssted skal oplyses ved indvejningen.

Du kan downloade en indvejningsblanket her.