Bestemmelser for Klubmesterkonkurrencen


Deltagere, fiskevande, konkurrencetid, indvejning og anmeldelse:

Som årskonkurrencen.


Vinder:

Som klubmester kåres den fanger, der ved konkurrencetidens udløb har samlet flest points.
Alle nedenstående arter tæller med i én og samme gruppe.
Hver fanger kan kun indveje 1 fisk pr. art pr. dag, og i alt kan kun de 10 mest pointgivende fisk pr. fanger tælle med ved konkurrencens afslutning.


Præmiering:

1., 2. og 3. plads præmieres. Der uddeles diplom til bedste senior og bedste junior.


Deltagende fiskearter:

Aborre, Bækørred, Gedde, Havørred, Hornfisk, Ising, Laks, Pighvarre, Regnbueørred, Rødspætte, Sej, Skallearter, Skrubbe, Torsk, Ål, Ålekvabbe


Mindstemål og fredningstider:

Som årskonkurrencen. For arter, der ikke er med i årskonkurrencen gælder lovens mindstemål og fredningstider.


Pointberegning:

Før beregning nedrundes vægten til nærmeste 5 gram, og længden nedrundes til nærmeste 0,5 cm.
Efter udregning nedrundes resultatet til nærmeste hele points.

For bækørred, havørred, laks og regnbueørred gælder følgende pointberegninger:


Bækørred:

Points =

V x 10.000
  L x L x L

  + L - 110

(V = vægt, L = længde)


Havørred, laks og regnbueørred:

Points =

V x 10.000
  L x L x L

  + L - 120

(V = vægt, L = længde)


Alle andre arter vægtes indbyrdes efter vægt i % af nedenstående 100% værdier.

100% fisk:

Aborre
Gedde
Hornfisk
Ising
Pighvarre
Rødspætte
Sej
Skallearter
Skrubbe
Torsk (renset)
Ål
Ålekvabbe

1.300 g
4.000 g
1.000 g
600 g
2.500 g
1.500 g
3.000 g
800 g
1.200 g
3.500 g
1.200 g
500 g