Er du vort næste medlem?

Det er let at blive medlem, og alle over 10 år kan søge om optagelse.
Find din medlemskategori, udfyld ansøgningsskemaet længere nede på siden og send det til os. Du er naturligvis også velkommen til at konakte kassereren, så sender han et ansøgningsskema til dig.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i foreningen.

Medlemskategori:

Hvem:

Kontingent 2015:

Junior

alder 10 - 18 år.

KR 425,-

Senior

alder over 18 år.

KR 750,-

Senior under uddannelse

alder over 18 år og under ikke lønnet / ikke betalt uddannelse.

KR 625,-

Pensionist

folkepensionist eller efterlønsmodtager.

KR 625,-

Familie

forældre + deres egne hjemmeboende børn under 18 år.

KR 1020,-

Støttemedlem

hvis du ønsker at støtte foreningen uden at blive optaget som medlem.
Læs mere om støttemedlemskabet her.

KR 250,-
(minimumsbeløb)

Alle medlemskategorier (undtagen støttemedlemmer) medfører automatisk medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Hvis du i forvejen er medlem af en anden forening tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, vil du få refunderet en del af dit kontingent direkte fra forbundet.

Bemærk:

-

at der ved et familiemedlemskab skal udfyldes og indsendes et skema pr. medlem,

-

at ansøgningen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde (normalt den første torsdag i hver måned). Snarest muligt herefter vil du modtage besked.

.

JA - jeg vil gerne være medlem og søger hermed om optagelse som:

.

.

Juniormedlem

.

Seniormedlem

.

Familiemedlem (overhoved for et familiemedlemskab)
     anfør herunder det samlede antal medlemmer i familiemedlemskabet
     

.

Familiemedlem (medlem af et familiemedlemskab)
     anfør herunder navnet på familiemedlemskabets overhoved
    

.

Seniormedlem under uddannelse
     anfør herunder uddannelse og forventet varighed
    

.

Pensionistmedlem

.

Medlem af støttekredsen

.

.

Fødselsdato: (dd-mm-åå)

.

.

Navn:

.

Adresse:

.

.

Postnr.:

.

By:

.

.

Telefon:

.

E-mail adresse:

.

.

Evt. bemærkning:

.