Støttekredsen

Her kan du melde dig ind, hvis du ønsker at støtte Sportsfiskerforeningen ALS, men ikke ønsker at fiske eller ikke ønsker medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund eller de andre sammenslutninger som Sportsfiskerforeningen ALS er medlem af.
Nedenfor ser du støttekredsens vedtægter.
Bestyrelsen i Sportsfiskerforeningen Als har besluttet, at du som medlem af støttekredsen kan leje klubhuset, og at du er velkommen til alle foreningens arrangementer.
Det understreges dog, at du ikke kan deltage i Sportsfiskerforeningens fiskekonkurrencer.

VEDTÆGTER FOR STØTTEKREDS FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

§ 1

Foreningens navn:
Støttekreds for Sportsfiskerforeningen ALS.

§ 2

Foreningens formål:
- at støtte Sportsfiskerforeningen ALS med det af medlemmerne indbetalte kontingent.

§ 3

Medlemmer:
Som medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

§ 4

Rettigheder og pligter:
Foreningens medlemmer erhverver sig gennem medlemskabet ikke medlemskab af eller andre rettigheder i Sportsfiskerforeningen ALS, ligesom der ved udmeldelse ikke kan gøres krav af nogen art gældende overfor foreningen.
Kassereren overfører det indbetalte kontingent ubeskåret og vederlagsfrit til Sportsfiskerforeningen ALS.
Foreningen afholder herudover ingen selvstændige aktiviteter.

§ 5

Kontingent:
Der betales et årligt kontingent til foreningen.
Minimumskontingentsats fastsættes af ledelsen.
Kontingentopkrævning for det kommende år udsendes i december måned.
Indbetaling til kassereren imødeses inden 15. januar.
Er kontingentet ikke indbetalt senest 1. marts betragtes medlemskabet som ophørt.

§ 6

Ledelse:
Foreningen ledes af en formand og en kasserer.
Der afholdes ikke valg, idet formand og kasserer for Sportsfiskerforeningen ALS er henholdsvis formand og kasserer i foreningen.