Bestemmelser for fællesture

Under de af foreningen arrangerede fællesture gælder følgende bestemmelser:

Turene arrangeres af turudvalget, og meddelelse om afholdelse udsendes til medlemmerne.

Turudvalget udpeger turlederen, hvis afgørelser skal respekteres.

Turudvalget fastsætter deltagerpris.

I turene kan alle junior- og seniormedlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemskort, samt indbudte og af turlederen accepterede gæster deltage.
Alle turdeltagere skal desuden kunne fremvise gyldigt fisketegn.

Turlederen orienterer deltagerne om turens bestemmelsessted, og alle deltagere fisker i dette vand.
Kun fisk fanget på turens bestemmelsessted regnes som fisk fanget under fællestur.

Fangster fra fællesture kan tilmeldes foreningens årskonkurrence efter dennes bestemmelser.

Turudvalget fastsætter præmieantal og præmiestørrelser, dog må laksefisk ikke præmieres i perioden 16. november til 15. januar (begge dage inkl.).

Under hver tur i perioden 16. januar til 15. november (begge dage inkl.) præmieres alle havørred og laks over 2500 g med foreningens mærke "Storfangernålen".

Med samme konkurrencetid som årskonkurrencen dystes også om en pokal for den største havørred/laks fanget under fællesture.