Vandplejen på Als

Sportsfiskerforeningerne på Als samarbejder bl.a. via et fælles vandplejekorps: Vandplejen A.N.A.
Sportsfiskerforeningen ALS var selvfølgelig med som grundlægger af dette samarbejde, der for alvor blev startet i 1999.

Et konkret resultat heraf er opførelsen af et eget klækkeri, og for første gang kunne vi i forår 2001 udsætte yngel af egen avl.
Generelt har Vandplejen A.N.A. været en succeshistorie, hvor både offentlige myndigheder og private virsomheder på håndfast vis har tilkendegivet deres støtte.
I 2003 fik Vandplejen A.N.A. således tildelt Sønderjyllands Amts Naturpris som bevis på Amtets anerkendelse af det store frivillige arbejde.
Private virksomheder har som nævnt også vist deres påskønnelse af Vandplejen A.N.A.'s arbejde. Bl.a. har ALSFORM støttet Vandplejen A.N.A. med et større beløb og desuden har virksomheden foræret Vandplejen A.N.A. en stor trailer.
Fabrikant Mads Clausens Fond (Danfoss) har også ved flere lejligheder støttet Vandplejen A.N.A.

Vort eget vandplejearbejde strækker sig meget længere tilbage. Du kan se mere herom på historiesiden.

Klækkehuset bag renseanlæget i Sønderborg.

Aktivitet foran klækkeriet på Sønderborg Rensningsanlæg.

Havørreder klar til strygning.

Fisk udvælges og klargøres til strygning.

Her starter livet for den næste generation havørreder.

Æg og sæd blandes - en ny generation fødes.

15.000 ørredyngel klar til udsætning.

Yngelen tilses dagligt, her er den snart klar til udsætning.